• 1
  • 2
  • 3
  • Mecurity

CO2 Prestatieladder en Duurzaamheid Mecurity

Met dit deel van de website van Mecurity willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO2-beleid binnen ons bedrijf. Mecurity B.V. is onderdeel van Firema B.V. Firema is de certificaathouder en wordt derhalve genoemd op het CO2 Bewust Certificaat.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO2-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht. Mecurity zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Het niveau waarop Mecurity omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-prestatieladder stelt voor niveau 5.

A: INZICHT

Mecurity heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie).

B: REDUCTIE

Mecurity heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: COMMUNICATIE

Mecurity communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: PARTICIPATIE

Mecurity neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Stichting Nederland CO2 Neutraal.

Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder deze te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2 reductiebeleid van Mecurity:

Professioneel advies of
vrijblijvend een offerte
aanvragen?
Neem gerust contact op.
Etagerekken Etagerekken

De Velo-Up is de jongste generatie in dubbellaags fietsparkeren.

Standaarden Standaarden

De Velock is het nieuwe beeldbepalende fietsenrek van Mecurity, en is geschikt voor alle soorten fietsen

Fietsrekken Fietsrekken

Het fietsenrek is een eenvoudig fietsparkeersysteem, uitgevoerd in voorwiel klemsystemen en voorvork klemsystemen.